Román pro Transky 1. díl - ukázky

Román pro Transky 1. díl - ukázky

Román pro transky - 1.kapitola ~ 1. strana Román pro transky - 1.kapitola ~ 1. strana
03
12.2013
Sabine d'Iable
1717

Sněhová vánice dorazila do zapadlého údolí plného malých chatek rozesetých na jednom z příkrých svahů. Část planiny si pro sebe zabralo mělké koryto pekelně studené řeky, vtékající do rybníka obklopeného smutečními vrbami a jejich torzy, které po desetiletí osekávaly velmi časté bouřky. Druhý svah hyzdí zakousnutá železnice, obklopená statnými jehličnany. Meluzína doprovázející svou sestru vánici, by si nejraději jenom tak prosvištěla, aby mohla zmizet za další zatáčkou bublající řeky, jenomže musí chvilku posečkat.

přečíst celé
Čtení z Románu pro transky Román pro transky
Listopad 1 / 2012 Sabine d'Iable