Mrtvá paťačka - 1.kapitola ~ 1.část
Jun 01, 2015

Mrtvá paťačka - 1.kapitola ~ 1.část

Mně tyká a jemu vyká? Jenom těžko skrývám překvapení, které nebude těžké přečíst v mojí stále ještě rozespalé tváři, což mladýmu zřejmě nevadí, protože se ke mně žene s nataženou rukou.

„Šimon,“ chce pokračovat v tykání jako bych byla nějaký hej nebo počkej.
„Nadporučík Mrázová.“
Zůstávám u formálního představení a vynechávám další zdvořilosti, protože chci mít představení co nejdřív za sebou.
„Máme tu utonulého.“
„Utonulého?“
Podporučík Šimon Havel bude nejspíš trochu zabrzděný protekční spratek z akademie, kterého mi hodí major na krk. Jestli to udělá, tak snad začnu přemýšlet o přeložení. Mám obavu, že bych skončila v nějaké díře, kde bych mohla řešit tak akorát ukradená kola, přejeté slepice.
 Než stihnu podotknout, že nejsme říční policie, přispěchá s ujištěním, že šlo o vraždu.
Naštěstí patolog Poupě právě dokončil ohledání, tak se snad dovím víc.
„Ahoj,“ pohlédl na majora, který k němu mezi tím popošel. „Zdravím,“ slej mě pohledem přes uříznuté brýle, které používá na čtení a ohledání nebožtíka, takže nepotřebuje horní polovinu na dálku.
Šimona pak přehlédl úplně jako by byl pára nad hrncem. Ostatně tak to dělá všem nováčkům, které nepovažuje za schopné pochopit, co bude říkat. Mě začal brát asi po dvou letech u mord party, což je dodnes bráno jako rekordně krátký čas. Vybavuji si pár „oblíbenců“, kterým nevěnuje pohled ani po deseti letech, protože je považuje za lůzry.
„Povídej doktore.“
„Utonulá je asi třicetiletá žena,“ zakašlal a přejel si přes knír, což značilo jisté rozpaky.
„Co je, doktore?“ všimla si, jak mimoděk přejel prsty přes knír.
„Nenašly se doklady, tak vycházím z ohledání, ale moc mi to nesedí. Víc budu vědět po pitvě.“ Zakončil i na něj krátký popis.
„Takže tu máte asi ženu bez dokladů.“ Shrnul major dostupné informace a vyrazil zpět k autu.
Asi nemusím zdůrazňovat, že k tomuhle mě nemusel volat, protože do zjištění o koho jde nebo alespoň výsledků pitvy nemám co dělat. Tedy pokud po mě nebude chtít, abych obcházela chatky ve zdejší kolonii a vyptávala se, zda jí někdo nezná.


„Víme aspoň čas smrti?“ zkusil Šimon zalistovat v příručce začínajícího kriminalisti.

Sabine d'Iable
Sabine d'Iable

V říjnu 2011 přidala na popud své kamarádky další Povídky pro Transky. Od povídek byl jen krůček k první knížce, kterou vydala o rok a měsíc později. Kromě psaní se věnuje osvětě a podpoře Trans komunity v Čechách. Je šéfredaktorkou e-zinu transgender.cz, který spoluzakládala v roce 1999.